Webinár: Aktualizácie v programe Isover Fragment

Čo sme do programu doplnili, ako pridané prvky môžu váš výpočet a výstup spraviť komplexnejším. Vysvetlíme zadávanie nehomogénnych konštrukcii, kde sa zohľadní hygienické kritérium vzniku plesni. Funkcionality programu prejdeme od začiatku, vysvetlíme jednotlivé používané veličiny, takže vítaní sú aj noví užívatelia programu.

Aktuálne zmeny ukážeme na príkladoch dimenzovania skladieb pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Aktualizovaný manuál nájdete na hornej lište programu.

Prezentujúci:

 Ing. Vladimír Balent, projektový manažér, divízia Isover
  Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc, Technická Univerzita vo Zvolene