Vegetačné strechy - súčasný trend priateľský k prírode a životnému prostrediu

Ako navrhnúť, aké materiály použiť a ako vypočítať tepelno-technické charakteristiky v programe Fragment.

Prezentujúci:

 ng. Vladimír Balent, projektový manažér, divízia Isover
 ● Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc, Technická Univerzita vo Zvolene