Udržateľné bývanie – HABITAT

Čo znamená slovo HABITAT?

V angličtine znamená Habitat miesto, kde žijeme. Vo francúzštine označuje podmienky bývania. Stratégiu Habitat definoval v roku 2007 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Saint-Gobain, pán Pierre-André de Chalendar.

Trvalo udržateľné bývanie ako pojem

 

Multi Comfort

 

Stratégiu Habitat definoval v roku 2007 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Saint-Gobain, pán Pierre-André de Chalendar.

Saint-Gobain presadzuje vo všetkých výrobných aktivitách tzv. analýzu životného cyklu, čo je súpis všetkých pozitívnych a negatívnych vplyvov výrobkov na životné prostredie. Tieto vplyvy sa merajú v každej fáze životnosti produktu od ťažby surovín až po ukončenie životnosti výrobku po demolácii budovy“, s ukazovateľmi súvisiacimi s odpadmi, emisiami a spotrebou zdrojov.

Pre Saint–Gobain znamená udržateľné bývanie, alebo „HABITAT“ všetko, čo súvisí s domami, bytmi a miestami, kde žijeme, pracujeme, odpočívame, nakupujeme alebo sa zabávame. Ide o životný štýl, kde sa starostlivosť o komfort, bezpečnosť a estetiku spája so starostlivosťou o životné prostredie.

Udržatelny rozvoj

 

 

 

Saint-Gobain je svetový líder na trhoch „HABITAT“ a jednou z najviac inovatívnejších firiem na svete. Prináša unikátne riešenia pre multikomfortné domy, byty, kancelárie i verejné priestory. Udržateľné bývanie je o energetickej úspore, kvalite vzduchu, akustickom a svetelnom komforte, tepelnej pohode a sociálnej zodpovednosti.

Hlavnými výzvami udržateľnosti sú:

 spotreba malého množstva energie
 ● zaistenie príjemného životného prostredia
 ● domy sú z ekologických materiálov
 ● inovatívnosť a združovanie podnikov z oblasti stavebníctva

Spotreba energie a ochrany životného prostredia

Budovy v Európe prestavujú 40% spotrebovanej energie a sú tak zodpovedné za 30% emisií CO2. 80% spotrebovanej energie v budovách sa dá znížiť pomocou tepelnej izolácie.

Životný komfort

Predstava ideálneho domova je, že by mal byť bezpečný, chrániť svojich obyvateľov, ponúkať pohodlie, príjemné životné podmienky a miesto, kde je všetko vytvorené podľa našich požiadaviek a potrieb. Saint-Gobain ponúka produkty a riešenia na zlepšenie tepelnej a zvukovej izlolácie, zvyšuje ochranu proti požiaru a zlodejom, a vytvára vizuálne príjemnejšie a pohodlné prostredie.

Spolupráca so stavebným sektorom

Saint-Gobain predstavuje svetovú jedničku na trhu stavebníctva. Cieľom sú všetci architekti, stavebné firmy, remeselníci a odborníci v oblasti Habitat.