Základné vlastnosti výrobkov polystyrénu ISOVER EPS

EPS Expandovaný polystyrén
Výborné tepelno-izolačné vlastnosti EPS

Penový polystyrén výborne tepelne izoluje, čo je dané jeho jemnou bunečnou štruktúrou skladajúcou sa z množstva uzavretých buniek v tvare guličky obsahujúcich vzduch. Najčastejšie sa používa ako fasádny polystyrén EPS 70F.

Vysoká pevnosť v tlaku, ťahu a ohybe

Vysoká pevnosť EPS v tlaku zaisťuje odolnosť zateplených fasád proti prerazeniu, zároveň umožňuje jeho použitie pre terasy plochých striech, priemyselné podlahy a pod.

Dobrá bodová zaťažiteľnosť

Vďaka tejto dôležitej vlastnosti nie je napríklad na plochých strechách nutné navrhovať na ISOVER EPS ROOF 100S spevnené komunikačné trasy, pretože nehrozí rozšliapanie tepelnej izolácie.

Nízka hmotnosť EPS

Nízka hmotnosť EPS znižuje zaťaženie nosnej konštrukcie, náklady na transport a námahu pri aplikácii.

Veľmi nízka nasiakavosť

Minimálnu nasiakavosť EPS oceníme predovšetkým pri aplikácii tepelných izolácií za zhoršených klimatických podmienok, prípadnom zatečení do konštrukcie, zvýšenej kondenzácii v konštrukcii a pri nesprávne prevedených detailoch.

Zdravotná nezávadnosť

Produkty z EPS neobsahujú žiadne zdravotné riziko. preto sa EPS používa taktiež pri balení potravín.

Zvuková izolácia s EPS

Elastifikované dosky z EPS, napr. Isover EPS FLOOR 4000, Isover EPS FLOOR 5000 sú určené pre zlepšenie kročajového útlmu podláh.

Výrobky ISOVER EPS sa klasifikujú podľa STN EN 13 163.

Možnosť recyklácie

Spoločnosť Isover ponúka ekologickú službu - Zber odrezkov polystyrénu EPS. Táto služba je poskytovaná pre všetkých zákazníkov, ktorí kúpili polystyrén na zateplenie domu a nevedia, čo so zvyšnými odrezkami. Cieľom zberu je ušetriť vaše náklady na likvidáciu odrezkov a zároveň odľahčiť životné prostredie.