Výroba EPS

EPS Expandovaný polystyrén

 

Základnou surovinou na výrobu penového polystyrénu EPS je styrén. Samotný proces výroby EPS prebieha v troch krokoch.

Suroviny na výrobu polystyrénu

Styrén

Najdôležitejšou surovinou pri výrobe plastov je styrén. Styrén patrí do skupiny nenasýtených aromatických uhľovodíkov, ktoré sa nachádzajú v množstve potravín a čiernom uhlí. Je to bezfarebná tekutina so sladkastou vôňou, vzniká pri pyrolýze ropy (tepelný rozklad ropy bez prítomnosti vzduchu).

Pentán

Pentán sa používa ako nadúvadlo pri napenení penového polystyrénu. Je to čistý uhľovodík, ktorý sa v prírode vytvára v značných množstvách, napríklad v zažívacích traktoch zvierat alebo pri rozklade rastlinného materiálu v dôsledku pôsobenia mikroorganizmov.

Malá uhlíková stopa

Uhlíková stopa je množstvo oxidu uhličitého a ostatných skleníkových plynov, ktoré sa uvoľnia počas životného cyklu produktu. EPS tvorí 98 % vzduchu a 2 % materiálu - je to jedinečne efektívne využitie materiálov a zdrojov bez vedľajších negatívnych účinkov.

Recyklovaný materiál EPS odrezky a zvyšky tvoria cca 15% vstupných surovín, čím spúšťame aktivitu zdrojovej efektívnosti v rámci obehového hospodárstva.

Výroba EPS

Základnou surovinou na výrobu penového polystyrénu EPS je styrén. Ten sa po polymerizácii - čiže už ako polystyrén, vo forme malých bielych perličiek - tzv. bieleho maku, dovezie k spracovateľovi. Tu prichádza k napeneniu polystyrénu do želanej formy, t.j. do blokov, tvaroviek a podobne. Malé guľôčky polystyrénu obsahujú všetko, čo potrebujú pre svoju úspešnú kariéru v ľudskom svete: pentán - nadúvadlo, ktoré spôsobí, že každá guľôčka niekoľkonásobne zväčší svoj objem, a retardér horenia, používaný pre EPS výrobky v stavebníctve.

Samotný proces výroby EPS prebieha v troch stupňoch

Najskôr sa perličkový granulát predpeňuje pri teplote asi 100oC. Vytvoria sa tak čiastočne napenené guľôčky približne s trojnásobným priemerom oproti pôvodnej surovine. Objem guľôčok vzrastá dvadsať až päťdesiatkrát. Napenené guľôčky sa nechajú odležať a dozrieť. Po presne stanovenom čase sa ďalším spenením vo formách dokončuje ich napenenie. Expanzia je tentoraz spojená so vzájomným sformovaním sa guľôčok do kompaktného bloku.

Vyrobené bloky sa niekoľko dní voľne sušia, respektíve stabilizujú, aby sa dosiahla rozmerová stálosť. Až potom sa režú na dosky alebo zložitejšie tvary požadovaných a presných rozmerov. Pre obalové účely sa tvarovky z EPS vyrábajú v presných formách, v ktorých sa dosahuje ich konečný tvar. EPS obaly polystyrénové výrobky je možné ho vyrábať na zákazku.

Výroba blokov, dosiek, tvaroviek, príp. pásov EPS

Napenené a vyzreté perly sa pomocou rôznych spôsobov môžu spracovať do podoby konečných výrobkov:

 výroba blokov, následne rezaných na dosky (tepelno-izolačné, drenážne, elastifikované proti krokovému hluku);
 ● výroba jednotlivých tvaroviek pomocou automatov na výrobu tvarovaných dielcov (dosky perimetrické, obaly, tvarovky pre stratené debnenie a podobne);
 ● nekonečné pásy EPS vyrábané na pásových zariadeniach.

Výroba blokov a rezanie na dosky

Ide o najčastejšie používaný postup. Dutina blokovej formy v tvare kvádra s parnými tryskami v stenách sa úplne vyplní napenenými perlami a vystaví sa znovu pôsobeniu sýtej vodnej pary. Perly zmäknú a v dôsledku pôsobenia pentánu a vzduchu v bunkách ďalej expandujú. V uzatvorenom priestore formy sa vzájomne zvaria a vytvoria kompaktný blok.

Po relatívne krátkej dobe vychladnutia sa bloky vyberú z formy a uskladnia sa pred ich ďalším spracovaním. Následne sa režú teplým alebo studeným drôtom na dosky. Okraje a povrch EPS dosiek sa môže profilovať pomocou špeciálnych technológií.