Je Expandovaný polystyrén EPS bezpečný?

Základná surovina na výrobu EPS - styrén - sa používa na celom svete, a nielen na výrobu plastov. So styrénom sa stretávame dennodenne a často o tom ani nevieme. Bez styrénu by parfum nevoňal tak ako má, niektoré lieky by neexistovali, ani polevu na koláč by sme nemohli natrieť plastovou stierkou. Možno spomenúť množstvo polyesterových lepidiel, lakov a farieb, ktoré by sme bez styrénu nepoznali.

Styrén sa v EPS odbúrava niekoľko týždňov, až jeho obsah klesne približne na úroveň 1 % z celkovej maximálne prístupnej koncentrácie. Aj keď koncentrácia styrénu vo vnútorných priestoroch za posledných 10 až 15 rokov stúpla, pravdepodobne pre zvyšujúcu sa spotrebu plastov, nezaznamenali sa do dnešného dňa žiadne negatívne účinky.

Ďalšou chemickou látkou použitou pri výrobe EPS je pentán. Ide o čistý uhľovodík, ktorý je síce horľavý, ale z finálneho produktu unikne krátko po výrobe. Pentán je nestabilný a rozloží sa v ovzduší počas niekoľkých hodín na oxid uhličitý a vodu, preto nemá na ľudský organizmus žiadny vplyv.

Výroba polystyrénových výrobkov na zákazku

Vyrobíme pre vás akékoľvek tvar výrobku z polystyrénu, aký práve potrebujete!

Polystyrénové výrobky na zákazku sú vhodné ako dekoračné prvky, ktoré sú používané pri balení alebo preprave na ochranu tovaru ako aj pri riešení detailov stavieb pri eleminácií tepelných mostov.