Šikmé strechy môžeme deliť na strechy bez odvetrania a odvetrané strechy buď dvojplášťové alebo trojplášťové. Jednoplášťová strecha so sklonom nemá žiadnu vzduchovú medzeru. Treba však dôsledne vyhotoviť parozábranu, aby nedošlo ku kondenzácii vodnej pary. Odvetraná dvojplášťová strecha má 2 vzduchové medzery a trojplášťová 3. Dvojplášťová strecha má účinnejšie odvedenie vlhkosti zo strechy v zime i lete. Trojplášťová strecha je veľmi náročná na vyhotovenie ale v lete pomáha proti prehriatiu podkrovia.
Podľa umiestnenia tepelnej izolácie v streche rozdeľujeme na nadkrokvový systém - keď chceme priznať drevené krokvy v podkroví alebo nadkrokvový a medzikrokvový systém alebo medzikrokvový systém

 
Isover prinasa navod na spravne zateplenie sikmej strechy