Výroba PIR - polyuretánovej peny

Materiál PIR je tvorený kombináciou uretánových a isokyanurátových väzieb, zatiaľ čo PUR obsahuje predovšetkým uretanovej väzby. Na rozdiel od materiálu PUR sa pri výrobe PIR uplatňujú okrem prebytočného izokyanátu tiež polyesterové polyoly, ktoré zapadajú do jeho prstencovej štruktúry.

Izolácia vyrobené z tvrdej polyuretánovej peny, dnes vyrábané pod označením PIR izolácie, sú izolácie s najvyšším tepelným odporom pri minimálnej hrúbke. Tieto izolácia nahradili skôr vyrábané izolácie pod označením PUR obsahujúce freón.

Izolačné materiály z PIR tak vykazujú lepšie parametre, ako sú napríklad:

  • zvýšená odolnosť proti ohňu
  • lepšie izolačné vlastnosti
  • vyššia stabilita rozmerov
  • vyššiu pevnosť v tlaku