Izolácie so sklených a kamenných vlákien sú nehorľavé a vyrábajú sa tavením. Sklená vlna sa vyrába z recyklovaného skla a kamenná vlna z čadiča. Štandardná teplota použitia je do 200oC, avšak izolácie z kamenného vlákna v prípade požiaru odolávajú vyšším teplotám. Pri šikmých strechách odporúčame použitie izolácií so sklených vlákien, napr. ISOVER UNIROL PREMIUM WDF λ0,032, ISOVER UNIROL PROFI λ0,033 alebo ISOVER UNIROL PLUS λ0,036.
Späť na najčastejšie otázky