Nulový dom - rodinný dom, Stará Kremnička | Isover