07 / 31 / 2017
- -
Trvalá udržateľnosť
-
BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.
Dátum / Prepracovaná: 12.03.2015 Verzia: 1.0
Produkt: SDR.3000 CS 1265-200.

Obsahuje:
  • Dokument na stiahnutie xps_basf_sk_kbu