04 / 29 / 2019
- (
36
pages )
- -
Trvalá udržateľnosť
-
WELL® – je certifikačný systém, ktorý využíva zastavané prostredie ako prostriedok na podporu ľudského zdravia, pohody a komfortu. Priestory certifikované pomocou WELL® môžu viesť k vytvoreniu prostredia, ktoré pomáha zlepšiť výživu, kondíciu, náladu, spánok, komfort a výkonnosť svojich užívateľov. Ide o prvý certifikačný systém svojho druhu, ktorý sa zameriava výlučne na zdravie a pohodu užívateľov budov.