2
-
10 / 06 / 2022
- -
Produktové letáky
-
Vegetačné strechy zlepšujú mikroklímu najmä znížením teploty okolia v letných mesiacoch. Obmedzujú hluk a optimalizujú zadržiavanie dažďovej vody a jej následné využitie práve na streche.