10 / 30 / 2016
- -
Trvalá udržateľnosť
-
LEED a BREEAM sú dva najrozšírenejšie globálne systémy environmentálnej certifikácie budov. 
BREEAM je vyvíjaný organizáciou BRE (British Research Establishment), ktorá sa venuje mnohým ďalším oblastiam od
skúšobníctvo v oblasti stavebných výrobkov až po otázky bezpečnosti vrátane požiarnych predpisov.