10 / 30 / 2016
- (
48
pages )
- -
Katalógy a cenníky
-
Strecha je stavebná konštrukcia nad chráneným (vnútorným) prostredím, vystavená priamemu pôsobeniu atmosférických vplyvov, podieľajúca sa na zabezpečení požadovaného stavu vnútorného prostredia v objekte. Pozostáva z nosnej strešnej konštrukcie, jedného alebo niekoľkých strešných plášťov oddelených vzduchovými vrstvami a doplnkových konštrukcií a prvkov. Viac o strechách v katalógu šikmých striech.