08 / 06 / 2019
- -
Katalógy a cenníky
-
Izolácia podláh – katalóg pre výber vhodného riešenia izolácie podláh

Podlahy majú svoju nezastupiteľnú funkciu pri vytváraní komfortu, pocitu bezpečia a súkromia, rovnako ako iné časti nášho bytu či domu. Iba v prípade správneho návrhu skladby podlahy a po následnom odbornom zhotovení budú podlahy zabezpečovať správnu akustickú a tepelnú pohodu.