09 / 22 / 2021
- -
Aplikačné postupy
-
Tepelná sanácia plochých striech patrí medzi základné opatrenia komplexnej obnovy budov. Pozrite si kompletný návod na vytvorenie požiarne odolnej plochej strechy s odborníkmi a materiálmi Isover.