Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=2,5 m2.K/W

  • 8 cm ISOVER EPS 100S, λ0,036 Detail

  • 4 cm ISOVER N, λ0,036 Detail + 6 cm ISOVER EPS 100S, λ0,036 Detail

  • 4 cm ISOVER T-N, λ0,039 Detail + 5 cm ISOVER NEOFLOOR 100, λ0,031 Detail

  • 10 cm ISOVER eps SOKLOVÁ DOSKA, λ0,033 Detail

  • 10 cm ISOVER eps PERIMETER, λ0,033 Detail

  • 8 cm STYRODUR 3000CS, λ0,033 Detail

  • 8 cm ISOVER EPS NEOFLOOR 100/150/200 kPa, λ0,031 Detail

 
Viac informácií o podlahách