Vytvorenie odvetraných fasádnych systémov

Odvetraná fasáda výrazne prispieva k zlepšovaniu vnútornej klímy stavieb a domov. Vďaka vzduchovej medzere, ktorá nie je vystavená poveternostným vplyvom tlmí teplotné rozdiely v zime aj v lete. Táto dutina prerušuje priamy kontakt s tepelnou izoláciou a vďaka tomu odvetraná fasáda dokáže lepšie odviesť vlhkosť z konštrukcie a nezvyšuje sa povrchová vlhkosť izolácie.

Pozrite si, ako izolovať dom a vytvoriť odvetranú / prevetrávanú fasádu s materiálmi Isover.

Odvetváraná fasáda

 

Príprava vymedzovacieho roštu
Vytvorenie odvetraných fasádnych systémov

Základom väčšiny vetraných fasád je nosný rošt. Montuje sa k nosnej konštrukciu zvislo či vodorovne. Obvykle sa používa hliníkový rošt, možno použiť ale aj napr. rošt drevený, ktorý možno urobiť dvojito krížom cez seba, alebo v prípade halových objektov je rošt pevnou súčasťou obvodového plášťa. Vymedzovací rošt sa môže vynechať v prípade špeciálnej varianty napichovania na tŕne, v súvislosti so samonosným vrchným plášťom.

Vkladanie tepelnej izolácie
Vytvorenie odvetraných fasádnych systémov

Izolácia by mala byť vždy o niečo širšia ako je samotný rošt, zvyčajne by mala byť o cca 1 cm širšia. V prípade dodatočného kotvenia pevnejších dosiek stačí o 0,5 cm väčšia. Takto správne vložená doska sa v rošte roztiahne a izoláciu nie je nutné lepiť k stene, prípadne sa kotví. Používajú sa stredne tuhé dosky väčšinou čadičové izolácie.

Kotvenie izolačných dosiek
Vytvorenie odvetraných fasádnych systémov

Vo zvislom a niekedy aj vo vodorovnom rošte je nutné dosky tepelnej izolácie kotviť. Druh kotviacich prvkov záleží na použitej tepelnej izolácii Isover SUPER-VENT PLUS, Isover FASSIL, ich počet väčšinou na konštrukcii odvetranej fasády. Konečný počet kotviacich prvkov rieši konkrétny projekt zodpovedného projektanta.

Ochrana tepelnej izolácie
Vytvorenie odvetraných fasádnych systémov

Použitie difúznych fólií na tepelnú izoláciu je odporúčané pri prevetraných stenách, kde vrchný plášť fasády nie je celistvý a hrozí zafúkanie vody či snehu do priestoru vetranej medzery. Izolácie Isover FASSIL NT a Isover SUPER-VENT PLUS už majú integrovaný jednostranný polep, tento slúži na spevnenie povrchu a zvýšenie odporu proti prenikaniu prúdiaceho chladného vzduchu. Aj dosky s polepom je potrebné chrániť difúznou fólou, napr. Tyvek® UV fasáda. Všetky dosky tepelnej izolácie do vetraných fasád sú ale hydrofobizované, takže pri ich dočasnom povrchovom zmáčaní je ich funkcia zachovaná, medzerami zafúkania vlhkosť vždy veľmi rýchlo vyschne.

Riešenie detailov vetranej medzery zateplenia odvetranej fasády
Vytvorenie odvetraných fasádnych systémov

Vetraná medzera by mala mať minimálnu šírku 2 cm, odporúčané sú ale 4 cm. Tepelná izolácia sa môže niekedy ohýbať a v zúženej medzere prúdi horšie vzduch. Dôležitou súčasťou vetranej medzery sú tiež inštalácie ochrannej mriežky pri nasávacom a výstupnom otvore. Slúži ako ochrana pred drobnými hlodavcami a vtákmi, ktorí by mohli do tejto medzery zaliezať.

Pohľadová vrstva odvetranej fasády
Vytvorenie odvetraných fasádnych systémov

V súčasnej dobe je na slovenskom trhu veľké množstvo materiálov a výrobkov. Od štandardných vláknocementových dosiek je možné použiť drevené obklady, tenké kamenné dosky, plech, alebo niektoré "nové" materiály ako je drevoplast a pod.

Odporúčané rozmiestnenie kotiev
pri vytvorené odvetranej fasády

Odporúčané rozmiestnenie kotiev pri vytvorené odvetranej fasády

 

domecek

 

Profesionálna kalkulácia zadarmo.
Spočítame vám materiál na izoláciu strechy.

poradenstvo@isover.sk
0800 139 139

 

Dopýtať kalkuláciu