Konštrukčné systémy drevených stavieb - montované domy

Drevostavby

Konštrukčné systémy drevených stavieb - montované domy

Trend zdravého a ekologického bývania nie je len otázkou posledných rokov. Koncepty pre pasívne domy, nízkoenergetické drevodomy a drevostavby sa zrodili už pred rokmi a dorazili na Slovensko, kde sa tejto myšlienke a zdokonaľovaním produktov pre výstavbu pasívnych, drevených, montovaných rodinných domov venujeme veľmi intenzívne.

Nevyhnutnosťou pre stavbu montovaného domu je detailný návrh a kvalitné prevedenie stavby, tiež výber konštrukčného systému kľúčový.

Montované domy z dreva

Drevo ako stavebný materiál má z hľadiska komplexu mechanických, tepelnotechnických, estetických, úžitkových, technologických vlastností a dopadu na životné prostredie svoju nezastupiteľnú pozíciu. V súvislosti s drevostavbami hovoríme o eko stavbách, ktoré vychádza z konceptu pasívneho domu  (s dôrazom na bioklimatický design). Drevostavba poskytuje najlepší tepelný komfort a odpovedajúce úspory energie. Je trvalo udržateľná vzhľadom na environmentálne, ekonomické a sociálne faktory.

Konštrukčné systémy pre montované domy

 

Montovaný dom - rámový alebo stĺpikový konštrukčný systém

Stĺpikový konštrukčný systém je jednoduchý a nevyžaduje veľkú mechanizáciu. Montovanie domu sa kompletne realizuje na stavenisku. Na mieste staveniska sa vybuduje vyrovnaná plocha (výrobnomontážna platňa) na ktorej sa zhotovujú steny objektu, pre drevenú stavbu.

Zhotovené steny montovaného domu sa vztýčia a osadia na základ objektu. Priestorovú stabilitu a tuhosť zaisťujú steny oplášťované veľkoplošnými materiálmi, prípadne sa vystužujú diagonálami zapustenými do stĺpikov stien.

Základom konštrukčného systému drevenej stavby sú drevené stĺpiky profilov 50 – 60/100 – 140 mm. Ak zo statického hľadiska alebo z hľadiska zvýšených požiadaviek na tepelnú ochranu profil nevyhovuje, vytvárajú sa potrebné profily združovaním alebo vytvorením stĺpikov členeného alebo zloženého prierezu (tvaru I, skriňové prierezy). Základné spojovacie prostriedky pre montovaný dom sú klince a plášť stien je z veľkoplošných materiálov. Prednosťou stĺpikového konštrukčného systému je, že umožňuje pružne reagovať na problémy a zmeny pri stavbe.

 

Prefabrikovaný panelový konštrukčný systém

Dôvodom rozšíreného uplatnenia panelového konštrukčného systému pri výstavbe a montovaní drevodomov sú jeho konštrukčné, výrobné, montážne, finalizačné a iné prednosti. Miera zvládnutia a zužitkovania predností sa premieta do ceny výrobku, čo je dôležitý faktor pri rozhodovaní sa väčšiny stavebníkov pre realizáciu konštrukčného systému stavby. Hlavnou prednosťou konštrukcie panelového systému z dreva je možnosť maximálnej prípravy stavby vo výrobe a rýchla montáž a dokončenie stavby na stavenisku. Montovaný dom je hotový vo veľmi krátkom čase, kedže sa vynechávajú technologické prestávky, nutné pri mokrej výstavbe.

Panelový konštrukčný systém je založený na výrobe jednotlivých druhov panelov stavebnej konštrukcie z dreva (panely – podlahové, obvodové, priečkové, stropné, štítové, strešné) vo výrobnej hale, ich doprave na miesto staveniska a rýchlej montáži pomocou techniky. Konštrukcičný systém pre montované domy umožňuje využívať pokrokové výrobné technologické linky s uzlami automatizácie, využiť kapacitu vyšších tried kamiónových ťahačov na jednorazovú dopravu vyrobeného objektu na miesto staveniska. Panelový systém zároveň využíva ako neoddeliteľnú súčasť rýchlej a pohodlnej montáže moderné autožeriavy, schopné bezproblémovo zvládnuť výstavbu drevodomu aj v náročnejších terénnych podmienkach.

Základom konštrukcie panelov je drevený rám. Drevený rám panelu je konštrukčne prispôsobený s ohľadom na jeho funkciu, ktorú plní v stavebnej konštrukcii. Rám podlahového panelu je konštrukčne navrhnutý rozdielne ako rám obvodového panelu, priečkového nosného panelu, priečkového nenosného panelu, iný rám je navrhnutý pre stropný panel obvodového panelu a pod. Drevený rám je zvyčajne opláštený z vhodných veľkoplošných materiálov.

Panely s rozdielnou funkciou majú prispôsobenú nielen konštrukciu a dimenzie rámu, ale využívajú aj iné veľkoplošné materiály. Priestor medzi rebrami je vyplnený tepelno-zvukovou izoláciou. Drevené panely pre konštrukcie z dreva môžu byť vo výrobe dokončené nahrubo alebo finálne s exteriérovým a interiérovým opláštením a so zabudovanými oknami a dverami.

Montované domy z masívneho a lepeného dreva

 

Stenové konštrukcie z masívu a lepeného dreva

Moderné zrubové konštrukcie pre výstavbu drevodomov sú konštrukčne ovplyvnené vyššími požiadavkami človeka na bývanie, vyššími normovými kritériami na kvalitu konštrukcií, širokými technologickými možnosťami drevárskej priemyselnej výroby, výskumom konštrukcií, vývojom stavebných materiálov (tepelnoizolačných, oplášťovacích a pod.) a ich cenovou dostupnosťou. Konštrukcia novodobých montovaných zrubov pozostáva zo stavebných prvkov z masívneho dreva alebo lepeného dreva.

 

Masívne drevo pre výstavbu drevodomov - zrubov

Základným konštrukčným prvkom novodobých zrubových konštrukcií z masívu je strojovo profilované drevo. Masívny zrubový prvok pre monotovaný dom môže byť dĺžkovo z jedného kusa (okrúhle profily a pod.) alebo dĺžkovo nadpojený rôznym typom spoja.

Zrubové prvky pritom môžu mať maximálnu vlhkosť čerstvo zoťatého stromu alebo môžu byť čiastočne presušené (prirodzene, umelo), alebo môžu byť úplne vysušené pre klimatickú oblasť, v ktorej budú použité na výstavbu drevodomu. Tesnenie vodorovných škár zrubových konštrukcií z masívu je riešené pomocou rôzneho typu profilu masívneho prvku alebo sa dopĺňa tesnením.

Zruby sa konštrukčne vyhotovujú s ohľadom na tepelnú ochranu ako jednoplášťové (hrúbky 15 – 40 cm), so zateplením ako sendvičové alebo dvojité konštrukcie.

 

Lepené drevo

Zrubové konštrukcie z lepeného dreva pre montované domy sú technicky najmodernejšie konštrukcie. Zrubové lepené prvky sú vyrobené zlepením z viacerých častí. Lepenie sa praktizuje na hrúbku, výšku a dĺžku prvku. Zrubové lepené prvky majú rôzne dimenzie a tvar priečneho profilu. Priečny profil môže byť štvorcového, obdĺžnikového alebo okrúhleho tvaru (lepené guliače, ktoré sa tvarovo z vonkajších strán zhodujú s prirodzenou okrúhlosťou kmeňov).

Výroba lepených zrubových prvkov je náročnejšia aj drahšia ako zrubové prvky z masívu, ale výstavba drevodomov týmto spôsobom má svoje prednosti:

 pri určitých lepených prvkoch lepšia dostupnosť kvalitného dreva,
 ● rozmerová stabilita prvku, estetika zrubu bez trhlín na exteriérovej aj interiérovej strane,
 ● zlepšenie tepelno-technických vlastností samotnej zrubovej steny (do tepelného odporu je zapojená celá hrúbka prvku bez trhlín) a pod.

Pri montovaní domu je tesnenie vodorovných škár realizované princípmi ako pri zrubových konštrukciách z masívu. Obdobne ako novodobé zruby z masívu sa konštrukčne vyhotovujú ako jednoplášťové (hrúbky sú však do 21 cm) alebo so zateplením ako sendvičové.

Skeletový konštrukčný systém pre montovaný dom z dreva

Skelet je priestorový nosný systém vytvorený zo zvislých (stĺpy) a vodorovných (prievlaky) nosných prvkov. Výplne obvodovej steny a vnútorné priečky sú nenosné. Na zabezpečenie priestorovej stability sa v konštrukcii umiestňujú stabilizačné prvky do stien a podľa potreby aj do stropov (ak nie je tuhosť stropnej konštrukcie vytvorenej na báze veľkoplošných materiálov dostatočná) tým sa zabezpečí stabilita montovaného domu. Podľa zhotovenia stykov stĺpov s prievlakmi môžu byť skelety s:

 jednodielnymi prievlakmi a stĺpmi,
 ● jednodielnymi prievlakmi a dvojdielnymi stĺpmi,
 ● dvojdielnymi prievlakmi a jednodielnymi stĺpmi.

Výhodou skeletu je veľká variabilita rozmiestnenia priečok, ich zmena počas užívania. Priečky sa zhotovujú ľahké (napr. rôzne systémy sadrokartónových priečok). Pre životnosť stavby je významné zakotvenie stĺpov tak, aby boli chránené pred vlhkosťou.

Konštrukčný systém z kompozitných tvaroviek

Základom tohto stavebnicového konštrukčného systému pre výstavbu montovaného drevodomu je tvarovka, ktorá na základe určeného modulu koordinácie vytvára priestorový systém nosných stien, vodorovných prvkov a strechy. Systém okrem prenášania vodorovných síl zabezpečuje priestorovú tuhosť a drevostavby, čo je zabezpečené špeciálnym riešením spojov i dodatočnými výstuhami. Nízka hmotnosť tvaroviek umožňuje rýchlu montáž bez použitia špeciálnej techniky.

Štatút značky kvality drevostavieb

Sekcia drevostavieb Združenia výrobcov a spracovateľov dreva SR (ZSD SR) sa rozhodla zaviesť značku kvality drevostavieb, ktorá je výrazom snahy o skultivovanie trhu drevostavieb. Značka kvality poukazuje na to, že dodávateľ sa odlišuje od dodávateľov drevostavieb, ktorí vznikli živelne bez väčších znalostí a zázemia, čo môže následne spôsobiť poškodenie mena drevostavieb.

Značka kvality nenahradzuje certifikáciu, ale nezávislou odbornou komisiou posúdi komplexné riešenie drevostavby. Z tohto dôvodu sa značka kvality venuje nielen prefabrikovaným výrobkom, ale aj stavebnej montáži. Je dôležité, aby si zákazník uvedomil, že aj keď firma realizuje stavbu z prefabrikovaných stenových panelov pre výstavbu montovaných domov, vždy je to kombinácia prefabrikácie a staveniskovej montáže.

Užitočné videá

Potrebujete poradiť

Naši technickí špecialisti vám radi pomôžu s výberom materiálu, spočítajú jeho potrebné množstvo aj orientačné ceny a navyše vás nasmerujú priamo k najbližšiemu predajcovi.
Služba je úplne zadarmo.

domček

 

poradenstvo@isover.sk
0800 139 139

 

Chcem poradiť