IOS9 Spodná stavba, stena suterénu, alt. 3

IOS9 Spodná stavba, stena suterénu, alt. 3

Skladba

 ●  140 mm Isover EPS Perimeter
                 Hydroizolácia
 ●  200 mm Železobetón
 ●  30 mm Isover TF Profi
 ●  10 mm Vnútorná omietka

● Súčiniteľ prechodu tepla U = 0,12 W/(m2.K)
● Požiarna odolnosť (Stupeň PO) = F180