IOS8 Spodná stavba, stena suterénu, alt. 2

IOS8 Spodná stavba, stena suterénu, alt. 2

Skladba

 ●  100 mm Isover EPS Perimeter
                 Hydroizolácia
 ●  240 mm Zvisle dierovaná tehla
 ●  15 mm Sadrová omietka Rigips

● Súčiniteľ prechodu tepla U = 0,25 W/(m2.K)
● Požiarna odolnosť (Stupeň PO) = F120