IOS7 Spodná stavba, stena suterénu, alt. 1

IOS7 Spodná stavba, stena suterénu, alt. 1

Skladba

 ●  200 mm Isover EPS Soklová doska
                 Hydroizolácia
 ●  180 mm Železobetón
 ●  10 mm Sadrová omietka Rigips

● Súčiniteľ prechodu tepla U = 0,17 W/(m2.K)
● Požiarna odolnosť (Stupeň PO) = F120