IOS18 Obvodová stena s KZS, alt. 1.6, biely EPS

IOS18 Obvodová stena s KZS, alt. 1.6, biely EPS

Skladba

 ●  15 mm Sadrová omietka Rigips
 ●  250 mm Porotherm Profi
 ●  220 mm Isover EPS 70 F
 ●  15 mm Weber.pas topdry

 ●  Tepelný odpor konštrukcie R = 6,920 m2.K/W
 ●  Súčiniteľ prechodu tepla U = 0,141 W/(m2.K)