IOS13 Spodná stavba, stena suterénu, alt. 7

IOS13 Spodná stavba, stena suterénu, alt. 7

Skladba

 ●  6 mm Tenkovrstvá omietka
 ●  200 mm Isover EPS Perimeter
                Hydroizolácia
 ●  200 mm Železobetón
 ●  10 mm Sadrová omietka Rigips

 ●  Tepelný odpor konštrukcie R = 6.192 W/(m2.K)
 ●  Súčiniteľ prechodu tepla U: = 0.157 W/(m2.K)