IOS12 Spodná stavba, stena suterénu, alt. 6

IOS12 Spodná stavba, stena suterénu, alt. 6

Skladba

 ●   6 mm Tenkovrstvá omietka
 ●  140 mm Isover EPS Soklová Doska 
                Hydroizolácia
 ●  200 mm Železobetón​​​​​​​
 ●  30 mm Isover TF Profi
 ●  10 mm Vnútorná omietka

 ●  Súčiniteľ prechodu tepla U = 0.20 W/(m2.K)
 ●  Požiarna odolnosť (Stupeň PO): F120