IOS11 Spodná stavba, stena suterénu, alt. 5

IOS11 Spodná stavba, stena suterénu, alt. 5

Skladba

 ●  6 mm Tenkovrstvá omietka
 ●  200 mm Isover EPS Soklová Doska 
                Hydroizolácia
 ●  240 mm​​​​​​​ Zvisle dierovaná tehla​​​​​​​
 ●  15 mm Sadrová omietka Rigips

 ●  Tepelný odpor konštrukcie R = 6.641 W/(m2.K)
 ●  Súčiniteľ prechodu tepla U: = 0.147 W/(m2.K)