IOS10 Spodná stavba, stena suterénu, alt. 4

IOS10 Spodná stavba, stena suterénu, alt. 4

Skladba

 ●  15 mm Weber.pas topdry
 ●  300 mm Isover EPS Perimeter
                   Hydroizolácia
 ●  20 mm Vonkajšia omietka
 ●  180 mm Železobetón
 ●  10 mm Sadrová omietka Rigips

 ●  Súčiniteľ prechodu tepla U = 0.11 W/(m2.K)
 ●  Požiarna odolnosť (Stupeň PO) = F120