Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=9,9 m2.K/W

  • 30 cm ISOVER MULTIMAX 30, λ0,030 Detail

  • 32 cm ISOVER PREMIUM WDF, λ0,032 Detail

  • 33 cm ISOVER UNIROL PROFI, λ0,033 Detail

  • 36 cm ISOVER UNIROL PLUS, λ0,036 Detail

  • 40 cm ISOVER DOMO, λ0,039 Detail

Viac informácií o šikmých strechách