Odporúčaná hodnota tepelného odporu 

podľa STN 730540 je odporúčana hodnota tepelného odporu pri zateplení kontaktnej fasády  R=4,4m2.K/W. Cieľová hodnota je R=6,5 m2.K/W

  • 14 cm* – 21 cm** ISOVER EPS GREYWALL PLUS, λ0,031 Detail

  • 15 cm* – 22 cm** ISOVER Clima 034, λ0,034 Detail

  • 16 cm* – 24 cm** ISOVER TF PROFI, λ0,036 Detail

  • 17 cm* – 25 cm** ISOVER EPS 70F, λ0,038 Detail

 
Viac info o kontaktných fasádach

 

Kontaktné zateplenie fasády

Pri kontaktných zatepľovacích systémoch sa izolačné materiály (dosky a lamely z minerálnej vlny alebo polystyrénu) aplikujú priamo na fasádu a prekryjú sa omietkou.  Aby sa minimalizovali tepelné straty, treba zatepliť aj oblasť sokla (časť fasády 0 – 30 cm nad terénom) napr. s doskami Styrodur® 2800 C  a perimetra (časť fasády 0 – 100 cm pod úrovňou terénu). Na oblasť sokla a perimetra sa musia použiť izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu. Vonkajšie kontaktné zateplenie by sa malo realizovať v zodpovedajúcich klimatických podmienkach.

Pred zateplením fasády

Pred začatím zatepľovania, treba dokončiť všetky činnosti súvisiace s fasádou – výmenu okien, dverí, elektrické rozvody a podobne.
Podklad fasády musí byť únosný, suchý, rovný, zbavený prachu, zvyškov starých náterov, mastnôt a nečistôt, plesní a pod. Musíme ho vždy poriadne očistiť, nesúdržné časti odstránime a podklad opravíme.

Zateplenie fasády kontaktným spôsobom

Pripevníme soklovú (zakladaciu) lištu s rozmerom zodpovedajúcim hrúbke tepelnej izolácie. Tento hliníkový profil s odkvapovou hranou vytvorí vodorovný spodný okraj tepelnoizolačného materiálu, bráni mechanickému poškodeniu izolácie a zvyšuje jeho pevnosť.
 
Lepíme izolačné dosky na podklad. Na dosky s pozdĺžnou orientáciu vlákna sa nanáša lepiaci tmel po obvode dosky (šírka asi 10 cm) a aj vnútri bodovo v terčoch. Na dosky s kolmou orientáciou vláken sa tmel nanáša rovnomerne po celom povrchu pomocou zúbkovej stierky. Lepenie dosiek a začína od soklovej lišty, kladú sa na väzbu, vzájomne preložené na nárožiach. Po nalepení celej plochy sa nerovnosti povrchu vyrovnajú brúsnym hladidlom.

Nanášanie lepiaceho tmelu pri zateplní fasády

Lepiaci tmel musí pokrývať minimálne 40 % plochy dosky. Môžeme ho nanášať 3 spôsobmi:
  • Základný spôsob – po obvode dosky sa nanesie priebežný pás široký minimálne 5 cm a k tomu na ploche dosky 3 – 4 terče.
  • Celoplošné nanášanie – zubatou stierkou, používa sa iba pri rovinnom podklade.
  • Strojové nanášanie – po obvode sa vytvorí priebežný pás 5 cm a na ploche osky kľukatý pás.
 
Pri izolačných doskách s pozdĺžnou orientáciou vláken treba použiť rozperné kotvy na mechanické upevnenie dosiek na podklad. Mechanické kotvenie by sa malo robiť najskôr 24 hodín po nalepení dosiek na fasádu.
 
Výstužná vrstva zložená z výstužnej malty a tkaniny má zásadný význam pre pevnosť systému. Minimálna hrúbka výstužnej vrstvy v suchom stave je 3 mm pre polystyrén a 4 mm pre minerálne vlákno. Keďže sú rohy budov citlivé na odretie, vkladáme kovové lišty. Na vyzretú výstužnú vrstvu sa nanáša omietka a nakoniec povrchová úprava fasády.