Izolácie Isover na vzduchotechnických potrubiach plnia funkciu tepelnú, protipožiarnu, akustickú. Čiastočne ju možno použiť aj pre zamedzenie kondenzácie v miestach, kde potrubie prechádza chladnejšími miestnosťami. Počas roka môže nastať v zime pri nízkych teplotách, hrozí riziko kondenzácie vody na vonkajšom povrchu. V takom prípade by mohol projektant zvážiť použitie syntetického kaučuku namiesto minerálnej vlny.