POZVÁNKA NA VEDECKO-ODBORNÝ SEMINÁR UDRŽATEĽNOSŤ A DIGITALIZÁCIA V STAVEBNÍCTVE