VIDEO Tepelná a akustická izolácia podlahy
Tepelná a akustická izolácia podlahy izoláciou z kamennej vlny ISOVER N na zlepšenie účinnosti kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti podláh aj pri podlahovom vykurovaní.