Case Study

Lietajúci dom, Bratislava

Návrh
Ing. Martin Duchoň, greenstudio s.r.o.
Spracovateľ projektu
greenstudio s.r.o.
Lietajúci dom - Bratislava

Architektonicky veľmi zaujímavá stavba, citlivo zasadená do prostredia. Spája využitie najnovších technológii a moderných stavebných materiálov a konštrukcii v kombinácii s požiadavkami na vysoký komfort užívania a splnenia parametrov zdravého bývania. K dosiahnutiu požadovaného komfortu do značnej miery prispeli aj použité tepelnoizolačné materiály a riešenia Isover.

 V konštrukcii plochej strechy bol použitý biely expandovaný polystyrén Isover EPS 150S, pozrite si, ako bola táto strecha realizovaná.
 ● Fasáda domu spĺňa prísne akustické požiadavky majiteľa. Nič nebolo ponechané na náhodu, zvýšená pozornosť bola venovaná stene susediacej s rušnou cestou, pozrite si riešenie predmetnej fasádnej steny na stránke https://www.greenstudio.sk/
 ● K lepšej klíme v interiéri nemalou mierou prispelo aj použitie inteligentných klímamembrán Isover VARIO.