Sklená vlna

Sklená vlna a jej vlastnosti

Sklená vlna nachádza využitie v zateplení podkrovia – šikmej strechy, stropov, vnútorných priečok, odvetrávaných fasád a je odporúčanou izoláciou pre zateplenie drevodomov. Medzi hlavné výhody sklenej vlny patrí výborná izolačná funkcia, akustické vlastnosti a nehorľavosť a vynikajúca cena v porovnaní s inými izolačnými materáíálmi a ich hodnoty tepelnej vodivosti.

Sklená vlna sa vyznačuje vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami a nízkou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti λ, dokáže sa výborne prispôsobiť priestoru ktorý vypĺňa, napr. medzi krokvami v podkrovi / šikmej streche alebo medzi sádrokartónovými profilmi vo vnútorných akustických priečkach a dokonale ho vyplniť. Komprimované balenie sklenej vaty znamená jednoduchý prevoz izolácie a menej miesta potrebného na jej uskladnenie.

Aká je cena sklenej vlny

Cena sklenej vaty by nemala byť jediným parametrom pri výbere zateplenia šikmej strechy.

Pri výbere zateplenia podkrovia – šikmej strechy je potrebné všímať si cenu zateplenia ako celku. Pri výbere sklenej vlny na zateplenie domu je dôležité všímať si aj jej kvalitu, a teda tepelnoizolačné vlastnosti vyjadrené súčiniteľom tepelnej vodivosti λ, ktorý vyjadruje, ako dobre vedie materiál teplo. Pritom platí pravidlo, že čím je jeho hodnota nižšia, tým lepšie daný materiál izoluje a horšie vedie teplo. Ak by ste napríklad chceli dosiahnuť tepelný odpor vašej strechy na cieľovú odporúčanú hodnotu normy 9,9 m2 . K/W, museli by ste pri súčiniteli tepelnej vodivosti 0,040 W/(m . K) použiť materiály s hrúbkou 40 cm. Pri výbere sklenej vlny so súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,030 W/(m . K) by vám pri zachovaní rovnakých kritérií postačila izolácia s hrúbkou 30 cm. Rozdiel v hrúbke izolácie 10 cm znamená o 10 cm menšiu potrebnú hrúbku krokiev, respektíve pomocnej konštrukcie krovu, ako aj úsporu vnútorného priestoru.

Cena kvalitnej sklenej vlny, vlny s nižším súčiniteľom tepelnej vodivosti, je síce v porovnaní so štandardom vyššia ale pri zatepľovaní je potrebné všímať si náklady na celú strešnú konštrukciu, nie iba ceny jednotlivých komponentov vrátane ceny sklenej vlny. Ak napríklad pri zatepľovaní šikmej strechy s obytným podkrovím zvolíte kvalitnejšiu izoláciu, zmenší sa nielen objem použitej izolácie, ale aj objem dreva použitého na vybudovanie krokiev čím sa riešenie s kvalitnejšou izoláciou stave v porovnaní s bežnou stave výhodnejším.

Cena a dostupnosť skelnej vlny

Odporúčané predajné ceny tepelných izolácií Isover (ceny sklenej vlny a kamennej vlny, polystyrénu, extrudovaného polystyrénu Styrodur C, PIR tepelných izolácií, klímamembrán VARIO a príslušenstva) sú uvedené v aktuálne platnom cenníku tepelných izolácií a príslušenstva Isover.

Predajné ceny kamennej / minerálnej vlny, ako aj informácie o dodacích termínoch, skladových zásobách poskytne aj vzhľadom na požadované množstvo a lokalitu stavby náš distribučný partner. Výber distribučných partnerov.

Koľko stojí zateplenie?
Dopytujte orientačnú kalkuláciu zadarmo

Náklady na zateplenie domu patria skôr k tým vyšším, ale investícia sa vám čoskoro vráti v úsporách za energie. Kalkuláciu priamo pre vašu fasádu, strechu či inú konštrukciu vám zadarmo pripraví Centrum technickej a obchodnej podpory Saint-Gobain. Okrem toho vám pomôžu tiež s výberom materiálu a poradí so skladbou konštrukcie.

domecek

 

 

poradenstvo@isover.sk

0800 139 139