Ing. Róbert Rác
Adresa:
Teplárenská 4 - 971 01 Prievidza - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefón:
0915782090
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie