Miroslav Ilkovic
Adresa:
Nová Ľubovňa 667 - 065 11 Nová Ľubovňa - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 905 404 241
Telefón:
421 905 404 241
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie