Ing. Ladislav Šípka
Adresa:
Hraničná 8/667 - 058 01 Poprad - Slovensko
Telefónne číslo:
421 903 904 048
Telefón:
421 903 904 048
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Áno