Ladislav Trnka
Adresa:
Bánovská cesta 5 - 010 01 Žilina - Slovensko
Telefón:
0903222671
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Áno