Tibor Gulassa
Adresa:
Príbovce 188 - 038 42 Príbovce - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 905 919 760
Telefón:
421 905 919 760
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie