Ladislav Murin
Adresa:
Kpt. Nálepku 14 - 031 01 Liptovský Mikuláš - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 905 919 768
Telefón:
421 905 919 768
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie