Stanislav Trulík
Adresa:
Sasinkova 2 - 010 01 Žilina - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 905 535 583
Telefón:
421 905 535 583
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie