Jozef Suchý
Adresa:
Ladomerská Vieska 278 - 965 01 Žiar nad Hronom - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 905 919 765
Telefón:
421 905 919 765
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie