Michal Čunderlík
Adresa:
J. Jesenského 3627 - 960 01 Zvolen - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 905 281 217
Telefón:
421 905 281 217
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Áno