Karol Kocian
Adresa:
Trate mládeže 2 - 969 01 Banská Štiavnica - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 908 932 695
Telefón:
421 908 932 695
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie