Tibor Gulassa
Adresa:
Kuzmányho 5 - 036 01 Martin - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 905 919 760
Telefón:
421 905 919 760
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie