Marián Chovanec
Adresa:
K. Mikszátha 79 - 979 01 Rimavská Sobota - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 905 919 764
Telefón:
421 905 919 764
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie