Ladislav Klement
Adresa:
Zvolenská cesta 34 - 984 01 Lučenec - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 905 919 763
Telefón:
421 905 919 763
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie