Peter Kováč
Adresa:
Zvolenská cesta 31 - 974 05 Banská Bystrica - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 905 298 732
Telefón:
421 905 298 732
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie