Michal Čunderlík
Adresa:
J. Jesenského 3627 - 960 01 Zvolen - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefón:
0905281217
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Áno